Booking på Facebook

Nyhet!
Nå kan du sjekke tilgjengelighet og reservere rom hos oss direkte via vår facebookside.
Klikk "Online booking" i venstre kolonne på facebooksiden vår:
facebook.com/lakselvhotell