OPPLEVELSER


Stabbursdalen Naturhus
Stabbursnes Naturhus og Museum er nasjonalpark-senterfor Stabbursdalen nasjonalpark og informasjons-senter for natur og kultur i Finnmark. De har åpent hele året og kan bl.a. tilby utstilling, film, museumsbutikk, jakt- og fiskekortsalg og god informasjon om området.

Beliggenhet: Ved E6 i Stabbursnes, 15 km nord for Lakselv mot Nordkapp.

Link


Trollholmsund
"Trollene i Trollholmsund" kalles de vakre hvite dolomitt-forekomstene som har gitt stedet navn. I følge et gammelt samisk sagn er de hvite dolomitt-støttene troll som ble til stein fordi de ikke kom seg i skjul før sola rann. Området har svært spennende geologi.

Beliggenhet: 35 km langs E6 fra Lakselv mot Nordkapp, 5 km fra E6.


Roddenes
På Roddenes kan man finne et 2 km langt belte av strandlinjer som viser hvordan landet har hevet seg etter siste istid. Området er fredet. På Roddenes går det en merket turløype med informasjonsskilt som forteller mer om den spesielle geologien i området.

Beliggenhet: 30 km nord for Lakselv langs RV 98 mot Børselv.


Reinøya
Reinøya er et naturreservat ved Børselv i Porsangerfjorden, og kalles også for Polarlandets Kreta p.g.a. inn unike geologi. Øya har et unikt plante- og dyreliv samt Nord-Norges antatt største dolomittforekomst. Reinøya er bare tilgjengelig med båt. Porsanger fjordopplevelser kan arrangere fjordrafting til Reinøya. Ta kontakt med dem for tilbud.

Beliggenhet: I Porsangerfjorden uten­for Børselv, 40 km nord for Lakselv langs RV 98


Silfar canyon
Rett nord for Børselv renner Børelva gjennom Silfar Canyon. Fette er en av Nord-Europas største og mest dramatiske canyons. Børselva er med sitt krystallklare vann og dolomittbunn en av Norges vakreste elver.

Beliggenhet: 45 km nord for Lakselv langs RV 98 mot Nordkyn (forbi Børselv).


Stabbursdalen Nasjonalpark
I Stabbursdalen nasjonalpark finnes mange av Finnmarks typiske landskapsformer; karrig høgfjell og åpne vidder, trange elvegjel, fjellbjørkeskog og furumoer. Stabburselva har et variert løp gjennom nasjonalparken, der stryk og fosser veksler med dype kulper. Naturen veksler fra det karrige høyfjellsområdet Gaissene til mer avrundet viddepreg. Stabbursdalen nasjonalpark er et viktig rekreasjonsområde, og har et rikt dyre-, plante- og fugleliv. Her finnes verdens nordligste furuskog med trær som er opptil 500 år gamle. Det finnes merkede turløyper i nasjonalparken.
Beliggenhet: 15 km nord for Lakselv langs E6 mot Nordkapp.


Stabbursnes naturreservat
Stabursnes naturreservat er et stort myr- og grunnvannsareal med spesielt fugle- og planteliv. Naturreservatet er et av Nordens viktigste våtmarksområder for fugl, og har unik arktisk strandvegetasjon. Her finner du bl.a. den sjeldne og utrydningstruede dverggåsa. Stabbursnes Naturhus og Museum har et fugletårn med fine forhold for å observere området.
Beliggenhet: Stabbursnes, 15 km nord for Lakselv langs E6 mot Nordkapp.